Presongen Greenlaw i Skottland

Kopi av tegning av Presongen Greenlaw i Skottland. Hvor kaperfanger satt i arrest på begynnelsen av 1800-tallet.