Vaksinasjonsattesten

Kopper var en av de mest fryktede epidemiske sykdommer i eldre tid. Vanligvis døde 20-30 prosent av de som ble smittet, og de som overlevde, ble vansiret av flekker og dype arr i huden for resten av livet.

Man regner med at over 40 millioner mennesker døde av denne sykdommen i løpet av 1700-tallet. Også kyr kunne bli smittet av en koppesykdom, men den var mye mildere enn varianten som angrep mennesker. Det hendte at budeier og andre som stelte med kyr, ble smittet av kukopper uten at det fikk alvorlige følger.

Vedlegg