Splittelse og samling. 17. mai i Oppdal gjennom 100 år

Det er den 21. april 1833. En mann sitter i Christiania og skriver brev til sin bror hjemme i Oppdal. "Kanskje I kunde faae et muntert Vennelag istand den Dag, til Erindring af de brave Mænd paa Eidsvold," spør han.

Dette brevet ga inspirasjon til Oppdals første 17. mai-feiring, og det er nettopp feiringen av nasjonaldagen gjennom tidligere tider det skal handle om her. Hvor, hvorfor, hvordan og av hvem ble dagen feiret i Oppdal de neste 100 årene?