Presongen Greenlaw

Presongen Greenlaw, nær Edinburgh, hvor skandinaviske og andre sjøfolk fra kaprede skib satt som fanger. Blandt de mange hundreder også fire fra Trondhjem, hvis navn er anført på billedet, som er tegnet 1809 av skibskaptein P.A.Kaald. Kopiert efter originalbilleder som eies av enkefru S.Kaald.