Hans Roth

Hans Roth (1910-ukjent) tjenestegjorde ved sikkerhetspolitiet i Trondheim. Han kom til Norge i mai 1940 etter tjeneste både i Wehrmacht og Waffen-SS i Tyskland. Roth ble medlem i Hitlers parti NSDAP i 1933, 21 år gammel. Han fungerte i leirledelsen ved Strafgefangenenlager Falstad i to perioder våren og høsten 1942. Hans Roth ble beryktet for sin svært brutale atferd mot fangene i leiren. Det er ikke kjent om han deltok ved henrettelser i Falstadskogen. Han ble stilt for retten i Trondheim og dømt til 15 års fengsel. Hans Roth ble benådet og utvist fra Norge sommeren 1950.

Eierrettigheter: Falstadsenteret

Kildeveiledning Utskriftsvennlig format Legg til i Min Kunnskapskurv