Helse "Fra frelse til helse" Framveksten av helseyrker Lou...

Utdraget er hentet fra Sør-Trøndelag Tannlegeforening, en hundreårsberetning 1893-1993

Trondheims første tannlege, Louis Jahn, rådet markedet alene som tannlege, men i 1850-årene kom blokkmaker Carl Edv. Kroll til byen. Han fant sitt yrke for kjedelig og dro til København og utdannnet seg til tannlege. Da han så kom til Trondheim igjen ble det konflikter:

"Da han kom hjem averterte han seg som tannlege og gjorde veldig reklame med noen nymoderne "lufttænder", til stor forargelse for byens ansette og populære spesialist "Louis" som han vanligvis kaltes. Denne forargelse utviklet seg til håndgripeligheter som igjen førte til rettssak.  Louis Jahn møtte Kroll en dag på Kalvskinnet og gav ham en ordentlig ørefik. Han ble anmeldt og møtte opp på politikammeret sammen med Kroll. Jahn fikk en bot på 5 daler som han vedtok på stedet, han spurte imidlertid omboten ble den samme ved en eventuell gjentagelse. Dette ble bekreftet, og dermed gir han Kroll nok en kraftig ørefik, legger ti daler på bordet og går sin veg!"

 

Kilde: Hugo Dalaker m. fl. (red.): Sør-Trøndelag Tannlegeforening, en hundreårsberetning 1893-1993: side 10

Kildeveiledning Utskriftsvennlig format Legg til i Min Kunnskapskurv

Kilde for