Det Holtaalske Skieløber Compagnie

Skiløpersoldatenes bekledning, utstyr og våpen. Dets historie og gjenopprettelse.