Kart over Armfeldts felttog

Kart over Armfeldts felttog - veien inn i Trøndelag og tilbake igjen.

Tegnet av Ann-Marie Elmquist. Kilde: Anders Hansson: Karolinernes dødsmarsj. 1990:4