Kart over Armfeldts tilbaketog

Kart som viser veiene Armfeldts tropper fulgte da de skulle tilbake til Sverige - karolinernes dødsmarsj.

Tegnet av Ann-Marie Elmquist. Kilde: Anders Hansson: Karolinernes dødsmarsj. 1990:16