Litteratur på biblioteket

Litteratur på biblioteket om "Napoleonskrigene" Ved å klikke på bokens tittel kan du se om biblioteket har ledige eksemplarer.

Kaperfart

Trondheims historie : 997-1997. Bind 3. Fra Søgaden til Strandgaten : 1807-1880
Mykland, Knut, n., 1920 - Trondheims historie : 997-1997. Bind 3. Fra Søgaden til Strandgaten : 1807-1880 / av Knut Mykland ; (hovedredaktør), Rolf Grankvist, Anders Kirkhusmo ; billedredaktør: Monica Aase>. - Oslo : Universitetsforlaget, cop. 1997

Kaperfart og skipsfart : 1807-1814
Tønnessen, Johan Nicolay. Kaperfart og skipsfart : 1807-1814 / av J.N. Tønnessen. - Oslo : Cappelen, 1955

På kapertokt og i prison 1808-1810
Kaald, Paul Andreas, n., 1784-1867. På kapertokt og i prison 1808-1810 / av Paul Andreas Kaald ; utgitt ved Joh.N. Tønnessen. - Trondheim : Trondhjems sjøfartsmuseum, 1950. - 233 s. : ill., faks., port. - (Trondhjems sjøfartsmuseum)

Tilsjøs under napoleonskrigene : en norsk sjømanns oplevelser 1802-1854
Eide, Henrik Olsen, n., 1786-1871. Tilsjøs under napoleonskrigene : en norsk sjømanns oplevelser 1802-1854 / Henrik O. Eide ; utgitt ved Henry Berg. - Oslo : Aschehoug, 1936. - 180 s. : ill.