Barn leker på Voldsminde Barnehage

Barn og ansatte i Voldsminde barnehage

Foto: Schrøder

Bruk original

Voldsminde Barnehage

Barn leker i Voldsminde Barnehage, 1953.

Foto: Schrøder

Eierrettigheter: Sverresborg Trøndelag folkemuseum

Kildeveiledning Utskriftsvennlig format Legg til i Min Kunnskapskurv