Barn ved Saltøya kuranstalt

Unge pasienter ved Saltøya kuranstalt

Foto: Anton Røske

Bruk original

Barn ved Saltøya kuranstalt

Saltøya kuranstalt for blod- fattige, brystsvake og skrofuløse barn. Ble drevet av Trondhjems sanitetsforening.

Foto: Anton Røske

Eierrettigheter: Sverresborg Trøndelag folkemuseum

Kildeveiledning Utskriftsvennlig format Legg til i Min Kunnskapskurv