Adolf Riddervold

Lærer, forstander, Cand. theol. Adolf Riddervold

Foto: J. H. Rostad (antatt)

Eierrettigheter: Sverresborg Trøndelag folkemuseum

Kildeveiledning Utskriftsvennlig format Legg til i Min Kunnskapskurv

Kilde for