Slakter juryen i voldtektssaker

Fotballtrener og journalist Ola By Rise har vært jurymedlem i flere voldtektssaker. Han mener medlemmene i juryen består av feilfrie, forutinntatte, eldre og konservative mennesker.

Dagbladet 03.07.2007
Tekst: Frode hansen, Lillian Vabheim, Hans-Martin Thømt Ruud

- Medlemmene er forutinntatte, feilfrie, eldre og konservative, sier jurymedlem Ola By Rise.

- At lekfolk skal vurdere bevisene i saken , og avgjøre skyldspørsmålet,  er i prinsippet en bra tanke, men jeg reagerer på sammensetningen av juryene jeg har vært med i. Jeg har sittet i juryer der jeg har sett tegn på fordømmende holdninger mot for eksempel fornærmede i voldtektssaker, sier Ola By Rise til Dagbladet.

Vil ha med straffedømte 
Assistenttreneren for fotballandslaget ønsker et bredere lag av befolkningen med i juryene. Også de som selv har opplevd å sitte på tiltalebenken.

- Hvis vi skal ha en juryordning, er det viktigste å få representanter fra alle lag av folket. Vi kan ikke honorere jurystillinger til samfunnets lojale støttespillere. I tillegg til yngre snittalder, savner jeg minoriteter. Og jeg hadde sett det som en fordel at det var straffedømte i juryen. Jeg er nemlig ikke så sikker på at ti av ti i en jury skal være total ukjente med å sitte som aktør i en rettssak. Jeg tror det med fordel kan være mennesker som har opplevd ulike sider av livet, mener Ola By Rise.
 
Han bekrefter å ha vært del av en jury der forutinntatte holdninger overfor både offeret og tiltalte har kommet fram.

- Jeg har vært borti voldtektssaker hvor det har vært overraskende frifinnelser. Voldtektssaker gir oss i juryen en større utfordring i forhold til andre saker. I disse sakene handler det veldig mye om troverdigheten til fornærmede og tiltalte. Juryen må ha menneskekunnskaper, og under behandlingen vil juryen komme borti moralen vi alle har i ryggraden. Denne moralen er ulik blant forskjellige deler av befolkningen, sier By Rise, som er glad for at juryordningen diskuteres i voldtektssaker.

- Feilfrie og konservative
I Dagbladet i går avslørte tidligere lagdommer Lars-Jonas Nygard sine funn i doktoravhandlingen han jobber med. Han har intervjuet jurymedlemmer for å se på årsaken til frifinnelsene i seks voldtektssaker der tiltalte ble dømt i tingretten, men frikjent i lagmannsretten.

Ola By Rise synes det er leit at forutinntatte holdninger kommer til uttrykk i en jury.
- Voldtekt er en grov og fornedrende forbrytelse. Vi har et rettssystem vi skal ta vare på, og som jeg har tro på. Men akkurat når det gjelder voldtektssaker, så opplever jeg at juryen ofte har en slagside som kan bli litt fordømmende og konservativ. Det høye frifinnelsesprosenten er trukket fram i debatten, og jeg tror den kan spores tilbake til juryens sammensetning som består av feilfrie, godt voksne mennesker med et litt konservativt grunnsyn på de fleste forholdene i livet, mener Ola By Rise.

 

Kildeveiledning Utskriftsvennlig format Legg til i Min Kunnskapskurv