Modernisering Industrialisering Produksjonsbyen Skomakeryrket

Skomakeren var en viktig håndverker. Ved hjelp av lister over skomakerne i byen i 1888 og i dag kan vi finne ut hvordan det har gått med yrket. Her gjengir vi lista over skomakere fra Adressbog for Trondhjem, Udgivet av Hilmar Moe, Trondhjem 1888.

Andersen, B. Klostergaden 34 a.
Almvig A. Gaubækgveiten 1.
Andresen A. Gaubækveiten 1.
Andresen A. Klostergaden 32 b.
Andresen J. Dronningens Gade 36.
Bakken Hans, Skolegaden 7.
Berg, L. Nedre Møllenberg 39 b.
Blessum, J. Erling Skakkes Gt. 35.
Bye, C.J. Nedre Møllenberg 39 b.
Bøe, Julius, Brobakken 7.
Due, C. Nedre Baklandet 51.
Eggen, A. Munkhaugveiten 7.
Engen, N.A. Gamle Kirkevei 18.
Eriksen, Rasmus, Bratørgaden 1.
Fossum, R. Munkegaden 21.
Fossum, S. Prinsens Gade 11.
Fredriksen, E. Baklandet Nygaden 12.
Groven, J. Dronningens Gade 12.
Grip, A. vollabakken 17.
Gutdvog, E. Prinsens Gade 59.
Gundersen, P. Nordre Gade 1. 
Gunnes, Dronningens Gade 35.
Hagen, I. Apothekerveiten 12.
Hansen, Holstveiten 16.
Hansen, A. Nordre Johnsgade 5.
Hansen, G. Asylveiten 1.
Hansen, G. Thomas Angls Gade 4-6.
Hansen, J.A. Brattørgaden 12.
Hansen, 0. Fodveiten 6.
Hansen, P. Nedre Baklandet 23
Hartvigsen, A. Øvre Baklandet 15.
Hassel, Nordre Gade 7.
Helberg, J. Strandveien 14.
Henningsen, J. Brattørveiten 11.
Hoff, J. Bakl. Nygaden 6.
Holter, Ludv. Christiandsfeldtsgade
Holther, L. Danielsveiten 1.
Isaksen, M. Nedre Baklandet 85.
Jensen E.S. Thomas Angells Gade 7.
Jensen, Johs, Kongens Gade 49.
Johansen, G. Erling Skakkes Gade 26.
Johansen, M. Nedre Baklandet 69.
Johnsen, Henrik, Kongens Gade 33.
Johnsen, 0. Schultzs Gade 7.
Johnsen, 0. Fjordgaden 27.
Johnsen, S. Baklandets Nygade 32.
Jørgensen, 0. Rebslagerveiten 13.
Knudsen, J. Øvre Baklandet 39.
Knudsen, J. St. Jørgensveiten 3.
Kocks Efterflgr. Nordre Gade 6.
Krogstad, A. Christiandsfeldts gade
Larsen, 0. Klostergaden 38 a.
Larsen, P. Vestermandsveiten 4.
Larsen, T. Munkhaugveiten 7.
Lie, H. Skolegaden 1 a.
Loe, Paul, Nordre Johnsgade 4.
Looft & Paitau, Dronn Gade 27.
Lund, L. Thomas Angells Gade 17.
Mathisen, C. Sandgaden 89.
Monsen, M. Øvre Baklandet 29.
Myhre, A.M. Rebslagerveiten 12.
Nielsen, 0. Bratørgaden 12 a.
Nilsen, A. Munkegaden 34-36.
Nilsen, 0. St. Jørgensveiten 5 b.
Nordtvedt, N. Danielsveiten 11.
Olsen, A.C. Hospitalsløkken 3-5.
Olsen, A. Brobakken 2.
Olsen, B. Jomfrugaden 12.
Olsen, B. Jomfrugaden 20.
Olsen, B. Kofodgjeilene 8.
Olsen, E. Kongens Gade 88.
Olsen, G. Thomas Angells Gade 21.
Olsen, G. Sandgaden 17.
Olsen, L.N. Johnsgaden 2.
Olsen, L. Brandhaugveiten 5.
Olsen, M. Nedre Møllenberggade 46 b.
Olsen, 0. Hanskemagerbakken 4.
Olsen, 0. Tordenskjolds gade 2.
Olsen, 0. Hospitalløkkene 3-5.
Olssen, 0. Askrobakken 4.
Olsen, P.A. Thomas Angells Gade 16.
Olsen, S. Bakl. Nygaden 18.
Ottesen, 0. Danielsveiten 18.
Pedersen, J. Sandgaden 31.
Pedersen, M. Søndre Gade 3.
Persen, B. Abelsberggade 10.
Petersen, M. Dronningens Gade 72.
Petersen, Th. Skolegaden 4.
Petersen, L. Indherredsveien 50.
Pettersen, I.E. Bersvendveiten 1.
Raaness, S. Mellemihlen 13.
Rømoe, B.C. Dronningens Gade 27.
Schawland, C. Enkeltskillingsvei 2.
Samuelsen, E, Christiandsfeldts gade
Sivertsen, F. Ihlevolden 50.
Strøm, 0. lomfrugaden 3.
Sundland, P. Asylveiten 3.
Sæther, A.C. Vildmansveiten 5.
Sætnan.J. Indherredsveien 25.
Thorsen, 0. Kongens Gade 31.
Tværdahl, K. Nedre Enkeltskillingsveiten 2.
Tønseth, I. Munkhaugsveiten 3.
Vigdahl, E. Kongens Gade 63.
Viggen, I. Holstveiten 6.
Viig, P.A. Indherredsv. 25.
Vold, H. Sandgaden 23.
Vold, I. Rebslagerveiten 18.
Vollan, N. Strandgaden 19.
Øhmann, A. Gjedveiten 2.
Øhmann, A.V. Dronningens Gade 40.
Øie, L. Klostergaden 44 e.
Øien, H. Fjordgaden 35.
Stene, G. Nedre Møllenberggade 1 d.
Strøm, P. Bratørveiten 11.