Skole og folkeopplysning Fra allmueskole til grunnskole B... Folkeskolen i Tro...

Utdrag fra Skoleplan og instrukser fra Trondhjems folkeskole, 1920

Skoleloven fra 1889 innvarslet en ny tid for skolevesenet, folkeskolen ble etterhvert innført her som andre steder. Ideen om at alle barn skulle behandles likt lå bak den nye ordningen. I 1905 fikk bare 17 % av elevene i skolepliktig alder undervisning utenfor folkeskolen, og bare 14 % i 1914. Trondheim fikk med andre ord en virkelig folkeskole tidlig. Så tidlig som i 1908 ble det innført fritt skolemateriell i folkeskolen. Her følger et utdrag fra Skoleplan og instrukser for Trondhjems folkeskole, 1920

§ 1. Vær alltid lydig mot dine foreldre og lærere. Husk at du skaffer far og mor sorg hver gang du er uskikkelig, enten det er hjemme, på skolen eller ute...

§ 6. Vær forsiktig med alt som hører skolen til. Ødelegg og tilsmuss ikke noget ved å skjære i det eller skrive på det. Det er en stygg og dum uvane å sette sitt navn allesteds...Spytt ikke på gulvet. Å spytte er en stygg uvane, som er skadelig for en selv, alltid ubehagelig og ofte farlig for andre...

§ 10. Når skolen er slutt går alle barn stille og pent hjem uten skrik og skrål, og uten å stimle sammen på gaten.

§ 11. Bruk ikke tobakk eller alkohol. Kjøp ikke bort sparepengene dine til slikkerier eller annet unyttig, og skaf deg aldri penger på uærlig måte. Vokt dig for dårlige kamerater, som vil narre dig til det som er ondt og stygt. Stell dig aldri slik at du får noget med politiet å bestiile. Vær ikke sent ute om kvelden. Tal alltid sant, og gjør aldri noget som du må skjule for far og mor.