Modernisering Urbanisering Trondheim Å bo i Trondheim - fo...

I 1801 var det folketelling i Norge. Av landets 883.603 innbyggere bodde 8832, eller temmelig nøyaktig en prosent, i Trondheim. Av de talte innbyggerne levde 7130 i Midtbyen, 1060 på Bakklandet og 642 i Ila med Bymarka. Dersom vi fordeler innbyggerne på ulike yrkesgrupper, og tar med familiemedlemmene til forsørgeren i tallet, kan vi finne ut hva folk i byen levde av:

Fabrikanter:

24

Fabrikantenes tjenestefolk:

23

Håndverkere:

1077

Håndverkssvenner og læregutter:

354

Kjøpmenn:

342

Kjøpmennenes tjenestefolk:

75

Vertshusholdere og jordbrukere:

545

Skippere, sjøfolk, fiskere:

1639

Tjenestefolk:

975

Dagleiere (arbeidsfolk på daglønn):

149

Embetsmenn (prester, dommere o.l.)

411

Offiserer:

91

Soldater:

546

Sjøoffiserer:

8

Rentenister (lever av formuen):

36

Pensjonister:

119

Almisselemmer (fattigfolk):

656

Andre:

103

Eierrettigheter: Ressurspermen for ungdomsskolen

Kildeveiledning Utskriftsvennlig format Legg til i Min Kunnskapskurv