Skole og folkeopplysning Fra allmueskole til grunnskole B... Skoler ...

Byens skoler har meget forskjellig historie. De fleste nyere skolene er bygd ut omtrent samtidig med at boligbydelene ble reist, men flere skoler som nå er typiske byskoler, var opprinnelig landsfolkeskoler. Først lenge senere begynte bybebyggelsen å nå ut dit hvor skolene ligger. Disse skolene har blitt bygd ut i mange etapper, enkelte har også blitt flyttet. Dersom dere går på en slik skole, kan dere prøve å finne ut hvor gamle de forskjellige bygningene er! Lista forteller når de forskjellige skolene ble bygd, og hvilken tidligere kommune de ligger i. Ser dere noen spesielle mønster i utbyggingen? Skoler merket * er ungdomsskoler, ** er kombinerte barne- og ungdomsskoler.

År

skole

kommune

År

skole

kommune

1770

lla

Trondheim

1965

*Åsheim U

Leinstrand

1855

Ranheim

Strinda

1965

*Ugla

Strinda

1863

Byåsen

Strinda

1967

*Sunnland

Strinda

1866

Solbakken

Strinda

1969

Nardo

Strinda

1870

**Spongdal

Byneset

1970

Hallset

Strinda

1881

Åsvang

Strinda

1971

**Steinerskolen

Trondheim-

1884

Nidarvoll

Strinda

 

privat

 

1885

Åsheim

Leinstrand

1971

**Sjetne

Tiller

1887

Kalvskinnet

Trondheim

1972

Trondheim

British School

1895

Strindheim

Strinda

 

(Birralee) - privat

 

1898

Bispehaugen

Trondheim

1972

Kolstad

Leinstrand

1906

Lademoen

Trondheim

1974

Utleira

Strinda

 

(nedlagt)

 

1976

Romulslia

Leinstrand

1911

Lilleby

Trondheim

1976

*Huseby

Leinstrand

1915

Åsveien

Strinda

1977

*Selsbakk

Strinda

1915

Singsaker

Trondheim

1977

Saupstad

Leinstrand

1917

Bruråk

Strinda

1977

Furuhaugen

Leinstrand

1922

**Breidablikk

Tiller

1978

Steindal

Strinda

1924

Rye

Byneset

1980

**Stabbursmoen

Leinstrand

1931

Berg

Strinda

1981

"Tonstad

Tiller

1950

Nypvang

Leinstrand

1982

*Hoeggen

Strinda

1954

Lade

Trondheim

1982

**Flatåsen

Leinstrand

1958

*Blussuvoll

Strinda

1983

Kattem

Leinstrand

 

(framhaldskole)

 

1987

**Rosten

Tiller

1959

*Sverresborg

Trondheim

1985

Innføringsklasser

 

1962

*Rosenborg

Trondheim

 

fremmedspråkeleverTrondheim

1964

Nyborg Trondheim/Strinda

1993

Stavset

Strinda

1964 1964

Charlottenlund *Charlottenlund

Strinda Strinda

1993

Vikåsen

Strinda

Eierrettigheter: Ressurspermen for ungdomsskolen

Kildeveiledning Utskriftsvennlig format Legg til i Min Kunnskapskurv

Kilde for