Befolkning Migrasjon Emigrasjon Trønderbrev fra Amerika

Et Sammensurium af Engelsk og Stavangerdialekt

Cottonwood

den 17 Mai 1890.

Gode Mand.

Vi var i 11 1/2 Døgn paa stimskibped over Adlanterhavet. Vaart Landingsted ble Kvebek qø nu gik vi i en anden Stimer og gik tvers over fjorden til en anden bydel vor bileter skulde byttes. Det var ikke meget prak ved landstigninøen thi Tolveisenet skulde ikke undersøge bagagen, dette skulde ske i Saul Ste Marie. Da vi kom dit steg vi ut av Karsen og gik ud paa Platformen og vi skulde have op vaare kufferdtter, men da vi fik se dem gik vi in i Karsen og lagde os og de maate lade godset fare utoldet in i united States. I Kanada var der meget sne og kulde var der plenti av jeg ble forkjølset paa turen ijennom Amerika. Jeg blev lenge paa turen faar jeg holdt paa i 23 døgn fra den dag jeg reste fra Thjem.

Jeg fik lit prak med min Tiket, de var en svare staahei med biletten, jeg tror jeg har haft tyve tiketer og da jeg kom til Minjapolis snappede konduktøren min Thiked og jeg kunne ikke faa den tilbage af ham thi der var ingen som kunde faa noget ud af ham. Han rev den i støkker, jeg kom nu ikke lengere enn til St. Paul i minisota. Jeg var ike bange men gikk til Soo-linjens Ofiserkontor og forlangte min thiket tilbage og de telegraferede til Minnijapolis og om 4 timer kom to tiketer og jeg blev got forsynet. Jeg kom til hanløyfals den 10/5 om eftermidagen og der var som jeg skulde veire kommen til Kroen. Jeg var tret da jeg ikke havde sovet noget siden jeg kom til amerika. Jeg tok inn på Skandiahotel vor jeg var til Søndagsmorgen saa jeg maate begynde og gaa. Det var langt at gaa, jeg gik 3 Norske mil til jeg kom til mit mestemmelsested. Jeg er hos Hans Rosvol og skal være der til jeg for arbeide. De bliver ikke noget arbeide føren vi for i juni ti Farmerne viler sig eger kornplanttingen. Der er Mange Norsker her, men det Thronjemske Sprog tales ikke her, men en sammensurium af Engelsk og Stavangerdialekt. Tysker og Skotter er her. Jeg tror jeg tager Daghyre hos en skotte om jeg kunde leire lit af sproget. Jeg tror jeg skal komme i blant Amerikanerne, jeg tror det bliver litmere penger for mig nor jeg begynder og arbeide. Thi nor høet skal stakkes skal der blive plenti arbei og harvesen og Trøsken som varer til høsten.

Det første Menniske som jejj kjente var Halvor Lerstad og Marstin E. Raasvol som tjente i Haven for nogle aar siden. Han er syg ti han har en stor versking i rygen og den skal komme udpaa Hoften. Han er udyktig til alt arbeide. Jeg erfrisk til dags dato og lever vel. Jeg er glad som en Fugel som er fløjen ud i solskinet.

Du maa hilse alle i grenden, jeg er lykkelig og glad, hurra, jeg er paa Prærien da. Og saa maa du skrive til mig saa jeg for høre vorledes di lever og saa maa du ikke glemme og skrive. Jeg må slutte nu for jeg skal paa den 17 Maifest som holdes i byen. Levvel det ønskes av mig.

Edvard N. J. Svee

Cottonwood Po

Lyon, Minisota, North Amerika

Eierrettigheter: Ressurspermen for ungdomsskolen

Kildeveiledning Utskriftsvennlig format Legg til i Min Kunnskapskurv