Modernisering Industrialisering Produksjonsbyen Fabrikken ...

De trønderske fylkene het i gamle dager Søndre Trondhjems amt og Nordre Trondhjems amt. Fylkesmannen ble kalt amtmann. Han sendte hvert 5. år ut en beretning om tilstanden i amtet, f.eks. når det gjaldt næringslivet. I 1850 skrev han:

Det mekaniske verksted kalt Fabrikken ved Nidelven startet i 1843 og har siden 1844 vært i jevn drift. Dette etablissement omfatter 1 jernstøperi, 1 metallstøperi, 1 fullstendig mekænisk verksted og 1 kornmølle, og samtlige drives av en dampmaskin på omtrent 25 HK. Denne maskin har hittil brukt 6000 tønner Steinkull om året... Jernstøperiet har årlig levert 10-1200 Skippund Støpegods av forskjellig slags, hvor det kun brukes engelsk rujern. Metallstøperiet har årlig levert ca. 7500 Pd Støpegods av forskjellig slag med skips- og forhudningsspiker og kirkeklokker. Til støping benyttes garkopper fra Røros og for en del kopperbrom. Det mekaniske verksted hvis maskineri er fullstendig og anskaffet fra England, har foruten en mengde maskiner til Møller, Sager og lignende, levert en komplett dampmaskin til Brennevinsbrenneri i Trondheim, maskiner til Halstadelvens Bomuldspinneri og ifjor makineriet til D/S "Nidelven ". Fabrikken er i stand til å lage komplette dampmaskiner inntil 150 HK. Den beskjeftiger daglig et antall av 40-60 personer, hvis lønninger pr dag er fra 18 skilling til 1 Spd 60 sk. Såvel på grunn av Anleggets betydning og dets gode ledelse som av de fine produkter den leverer, fortjener denne fabrikk særdeles oppmerksomhet.


Hentet fra Ressurspermen for ungdomsskolen (1997) kap.4, del 2, side 2.28

Kildeveiledning Utskriftsvennlig format Legg til i Min Kunnskapskurv