Modernisering Industrialisering Produksjonsbyen Fra Bjarne...

Flere interesserte ... så med beundring pa den nye tids teknikk. Det som mest imponerte var den 25 hestekrefters dampmaskin som var drivkraften til alle maskiner. Alle besøkende gledet seg over den store virksomheten. Mange stokkonservative herrer av staden spådde død og undergang over disse halsløse nymotens påfunn. De ville skape ruin og nød. En av byens kjente besteborgere mente det var like godt å kaste penger i Nidelven. En noenlunde vettug mann kunne ikke spekulere i slikt juks.

Verst var likevel de som tok med Vår Herre. De løftet en advarende pekefinger og ville sette bom for maskiner med drivkraft ad kunstig vei. Det ble fremholdt på møter i forsamlinger at i ditt ansikts sved skal du ete ditt brød. Gud har satt mennesker til henders og føtters gjerninøer og ikke til maskiner. En dampmaskin var djevelens verk. Flere hadde vitterlig sett djevelen selv stå ute i elven og trampe på et kvernhjul for å få maskinen til å gå. Det var ikke dampen som drev hjulene, men Styggmannen selv. Det var og ble et ugudelig foretagende.

Da Arild Huitfeldt hørte det, sa han at det var bra å få slik billig arbeidskraft, og så var da Gammel-Erik beskjeftiget mange årfremover. Man visste da hvor man hadde ham...

Fabrikken ved Nidelven ble utvidet og ble til velsignelse for byen. Den skaffet mange nye arbeidsplasser.

Hentet fra Ressurspermen for ungdomsskolen (1997) kap. 4, del 2 side 2.29

Kildeveiledning Utskriftsvennlig format Legg til i Min Kunnskapskurv