Det kongelige norske videnskabers selskab

Vitenskapsselskapets bygning på Kalvskinnet

Foto: Inga Berntsen Rudi

Bruk original

Det kongelige norske videnskabers selskab

Foto: Inga Berntsen Rudi

Eierrettigheter: Kildenett

Kildeveiledning Utskriftsvennlig format Legg til i Min Kunnskapskurv

Kilde for

Relaterte kilder