Prisliste fra I. K. Lykke

I Norsk offentlig statistikk, Beretninger om Amtenes økonomiske Tilstand 1881-85, heter det om sjømennene i Trondheim:

«Det har tildels været umuligt for en Matros at kunne opdrive en Hyre her fra stedet, og en ikke ubetydelig Del af Stedets Søfolk have derfor maattet ty til andre Havne, væsentlig til de større udenlandske, der have et udstrakt Virkefelt for Skibsfart, for at søge Beskjæftigelse. Hyren for en matros herfra har gjennemsnitlig været 44 Kr. ned til 38 Kr.»

Eierrettigheter: Ressurspermen for ungdomsskolen

Kildeveiledning Utskriftsvennlig format Legg til i Min Kunnskapskurv