Kart over Midt-Norge

Kartet viser fagopposisjonens utberedelse i Trøndelag i 1917.

Kartet er basert på Nils P. Nordtømme: Radikale trøndere rykker fram - Arbeiderbevegelsen i Trøndelag under første verdenskrig. (Utrykt hovedoppgave, Trondheim 1973.)