General Armfeldt

Tegner: Alf Lannerbäck, Försvarsbild

Bruk original

General Armfeldt

Carl Gustaf Armfeldt var en svensk militær, general og friherre (født 9. november 1666 i Ingermanland, død 24. oktober 1736). Armfeldt ble utnevnt til generalløytnant i 1717 og overtok kommandoen over den hæren som året etter angrep Norge for å innta Trondheim. Angrepet kom aldri, og det ble kjent for sin sørgelige utgang. Under tilbaketoget til Sverige tok de den nærmeste vei over fjellet, og nyttårsaften 1718 kom de ut for en snøstorm mellom Tydal og Händöl i Sverige. De gikk seg vill, og mesteparten av hæren frøs ihjel. Av over 5 000 mann som forlot Tydal, var kun 870 tilbake da troppene nådde fram til Duved i Sverige. I 1719 ble Armfeldt utnevnt til landshøvding i Viborgs len, et embede han for øvrig aldri tiltrådte. Han ble friherre i 1731 og general for infanteriet i 1735. Armfeldt døde 24. oktober 1736 på sin gård Liljedal i Finland.