Erobring av Stene

Tegner: Alf Lannerbäck, Försvarsbild

Bruk original

Stene skanse

Armfeldt gikk via Fersdalen i Meråker mot sitt første mål - Stene skanse i Verdal. En skinnmanøver ble gjort samtidig som hovedstyrken truet nordmennene i flanke og rygg. Den Nordenfjeldske arméns øvertskommanderende, Generalmajor Vincent Budde, beordret retrett for sine dragoner. Stene falt og svenskene fortsatte mot Trondheim.