Generalmajor Vincent Budde ved Kristainsten festning

Generalmajor Budde ved Kristiansten festning

Bruk original

Fra forsvaret av Trondheim i 1718

Karl XII var misfornøyd med hendelsesforløpet og beordret derfor i oktober umiddelbar avmarsj mot Trondheim. Byen ble nådd innen en uke. Generalmajor Vincent Budde hadde fått tid til å mobilisere sitt forsvar. Uten tungt artilleri hadde karolinerne små muligheter til å innta Kristiansten festning. Budde forskanset seg og ventet på fienden. På tegningen ser vi Budde ved Kristiansten festning. Tegning: Alf Lannerbäck, Försvarsbild