Kongen er død

Tegning: Alf Lannerbäck, Försvarsbild

Bruk original

Kongen er død

Karl XII ble den 30. november skutt ved Fredriksten festning. Armfeldt som ikke hadde fått dette bekreftet, drog seg i midten av desenber tilbake mot Haltdalen