Båter ved Ørens Mekaniske Verksted

Nidelvas østre elvebredd med båter utenfor Ørens Mekaniske Verksted. Sentral i bildet er D/S Alliance. Helt foran ligger Ladejarlen - en slepebåt som tilhørte NFDS. Bildet er udatert, men er mest sannsynslig fra perioden 1910-15.

Foto: Anker Maalø

Eierrettigheter: Universitetsbiblioteket i Trondheim, NTNU

Kildeveiledning Utskriftsvennlig format Legg til i Min Kunnskapskurv