Lov og Rett Lovbrudd og straff Forbrytelse og avstraffelse Statistikk over etterforskede forbrytelser, 1960-2005...

Statistikken viser etterforskede forbrytelser i tidsrommet 1960 - 2005. Vi kan anta at dette ikke er alle forbrytelser i tidsrommet. Ved en økt bevistgjøring rundt noen typer forbrytelser vil også anmeldelsene øke. Slik tilfellet kanskje var med seksuelle overgrep mot mindreårige. Det samme gjelder for narkotikaforbrytelser, det er først i 1968 man begyner å etterforske slike lovbrudd. Men man kan anta at det i noen år før 1968 også ble omsatt narkotika i Norge. Trykk lenken under for å se statistikken.

Kildeveiledning Utskriftsvennlig format Legg til i Min Kunnskapskurv