Modernisering Industrialisering Arbeidernes forhold Minne ...

Anders Kirkhusmo fra Ålen ble en kjent skolemann og politiker fra slutten av 1800-tallet og utover på 1900-tallet. Men før han fant ut at det var lærer han ville bli, jobbet han forskjellige plasser. Han første arbeid etter konfirmasjonen var ved Muggruva ovenfor Tyvoll stasjon på Rørosbanen. Utdrag er tatt fra boka "Minner fra et langt arbeidsliv" (1945) av Anders Kirkhusmo, s. 8

"Mitt første ervervsmessige arbeid var å skjære ut navnestempler på ekeplater. Det begynte jeg med mens jeg gikk i barneskolen. Det ble ikke noe særlig jobbe-yrke, jeg tok 1 - én - øre pr. bokstav, og de få ørene jeg tjente på den måten, fikk mor, som heller ikke var særlig beslått med håndpenger.

Straks etter konfirmasjonen fikk jeg prøve meg som gruvearbeider i lågeste klasse som "vaskar-ryss" (vaskergutt). Det var en ren nåde å få være med på det arbeidet den gang i 3 av ukens 6 dager. Opp klokka 3 mandag morgen og med matsekk og til dels mjølkekagge på ryggen spasere den ca. 15 km lange vei til Muggruva på fjellet ovenfor Tyvoll stasjon på Rørosbanen. Når vi var kommet fram til gruva, var det å rive i seg litt mat, og så bar det ut på fjelrabben til vaskarhuset, et langt skur uten vegger unntagen på endene. Her fikk vi så stå ved en gjennomhullet tykk jernplate. Inn på et skråplan ble det så veltet småmalm sammen med grus og annet som skulle vakes vekk. Så satte vi på overrisling av iskaldt vann, og i allslags vær, ofte med strie regn- eller snøskurer, måtte vi så plukke ut de "edle" metaller.

Det var ikke noen særlig fornøyelseshandtering, men humøret var som regel på topp, og så var det jo penger å tjene. Etter 3 dagers iherdig arbeid - om lag 12 timer daglig - kunne vi i alt tjene 3-4 kroner, og det var ikke småpenger den gang. Så bar det onsdag kveld den lange veien heim igjen til fots, forat andre lykkelige kunne slippe til torsdag morgen. - For min del ble ikke gruvearbeidet av lang varighet, men min bror John prøvde det i langt tid både som alminnelig gruvearbeider og malmkjører."