Modernisering Industrialisering Industrien i Trøndelag Tab...

Tabeller over fabrikkanlegg i "Statistisk Aarbog for Kongeriget Norge" fra 1890. Det er tre tabeller etterhverandre. Tabell 40a: oppsummering av utviklingen i fabrikkanlegg for de forskjellige industrier fra 1870 til 1885. Tabell 40b: De viktigste slags anlegg i 1885. Tabell 40c: oversikt for de enkelt landsdeler i 1885. Du må følge lenken til Statistisk Sentralbyrås hjemmesider for å se tabellene. Klikk på "8. Fabrikanlæg" i innholdslista til venstre for å komme til de rette tabellene.

Kildeveiledning Utskriftsvennlig format Legg til i Min Kunnskapskurv

Kilde for