sverd

Foto: Hans Nissen

Bruk original

Skarprettersverd

Halshugging kunne foregå med øks eller sverd. Skjedde den med øks ble kroppen regnet som uærlig og den ble gravlagt utenfor kirkegården i uinnviet jord. Dette medførte evig fortapelse. Men skjedde henrettelsen med sverd, ble men gravlagt på kirkegården. I en tid hvor religionen sto sterkt var derfor dette viktig. Den dømte kunne derfor benådes til å bli halshugget med sverd. Men halshugging med sverd var vanskelig og det hendte at skarpretteren måtte bruke øksen selv om den dømte var lovet henrettelse med sverd.

Eierrettigheter: Norsk rettsmuseum

Kildeveiledning Utskriftsvennlig format Legg til i Min Kunnskapskurv