Gevaldigeruniform

Bildet viser detalj fra gevaldigeruniform. Rangordningen for tjenestemennene på straffeanstaltene var som følger: Overgevaldiger, gevaldiger (disse var underoffiserer) og profoss (menig). Titlene stammer fra den militære rettspleie. Man kan anta at overgevaldiger tilsvarer inspektør i dag. Uniformen som er avbildet ble godkjent i 1819.

Eierrettigheter: Norsk rettsmuseum

Kildeveiledning Utskriftsvennlig format Legg til i Min Kunnskapskurv