Salg av krongods 1740

Placat og Conditioner. Salg av jord til besitterne. Av dokumentet aner vi at ikke alle besitterne hadde råd til å kjøpe jorden.