Salg av kongens Tiendekobber 1747

Salg av kongens Tiendekobber under kong Fredrik 5, 1747.