Christian den IV Norske Lov av 1687.

Eksemplaret er trykt i 1757.