Stortingsvalget 2001 i Trøndelag

Kartet viser hvor partiene stod sterkest ved stortingsvalget i 2001

Fra Trøndelags historie Grenda blir global 1850 til 2005. s. 427