Fogden krever inn skatt

Fogden for ofte hardt frem når skatter og avgifter ble krevd inn, noe som tidvis skapte motstand hos bøndene. Tegning etter Olaus Magnus. Fra Olaus Magnus: Historia om de nordiske folken, Gidlunds Forlag, 1982