Henrettelses- og straffemetoder

Et stikk fra 1508 som viser henrettelses- og straffemetoder. Her blir folk blindet, radbrukket, henrettet med sverd, brent på bål m.m. Fra Jørn Sandnes: Kniven, ølet og æren, 1990