Hammerstrand mølle i Buvika

I 1875 erhvervet fa. I.C.Piene de første rettigheter og grunn på Hammerstrand og i 1878 kjøpte de vannrettighetene for Ny- dammen, Sæthervatnet og Djupsjøen av Arnt Einum på Hammer. Rug- mølla ble oppf.i 1878 tatt i bruk året etter. Havna ble ferdig utbygd i 1905 og det pneumatiske losseanlegget ble tatt i bruk i 1912. I slutten av 1920-åra ble Nydammen bygd og det ble lagt rørledning derfra og ned til Hammerstrand. I 1929 og 1930 ble så den nye rugmølla og hvetemølla bygd. På bildet sees en kornbåt som ligger og losser ved det pneumatiske losseanlegget som er det nest eldste i landet. Vaksdal mølle ved Bergen var ett år tidligere ute. I 1935 ble så den første kornsiloen bygd etter glideforskalings- prinsippet. Metoden var nettopp kommet fra USA og ble brukt her for første gang i Norge. Siloen var i 1935 verdens høyeste.