Gatevekter 1761

Frem til begynnelsen på 1800-tallet var det gatevekterne som sto for den daglige ro og orden i byene. En annen viktig oppgave var å varsle brann, denne oppgaven skjøttet de sammen med tårnvekterne

I Trondheim gikk den siste gatevekter sin nattevakt den 31. desember 1872, nå var det politikonstablene som hadde overtatt.