Arbeidere ved Baklandets Støberi og Mek. Værksted

Arbeidsstokken ved Baklandets Støberi og Mekaniske Værksted. Bildet er tatt på begynnelsen av 1900-tallet, før 1916.