Politirettsstevning - farsskapssak mot Axel Ervik

Annonse i Norsk Kundgjørelsestidende nr. 41 1917 i farskapssak mot Axel Ervik