Litteratur på biblioteket

Litteratur på biblioteket om "Industrialisering". Ved å klikke på bokens tittel kan du se om biblioteket har ledige eksemplarer.

Håndverk og bergverk

Ytterøens Kaaberverk : et av de eldste bergverkene våre.
Falck-Muus, Rolf - s.l., 1956. - 47 s.

Kvikne kobberverk 1631-1931
Falck-Muus, Rolf  - Stocholm : s.n., 1932

Rørosboka : Røros bergstad, Røros landsogn, Brekken og Glåmos kommuner. 
Bind 2 / utg. ved Rørosbok-komitéen. - Trondheim1942. - 476, 32 s. : ill., kart
Innhold: Røros kobberverks historie / Ole Øisang. - S. [1]-476. - Tre hundre års-festen ved Røros kobberverk søndag 21. juli 1946 / Olav Kvikne. - S. [1]-32

Gruvedrift i Løkkenfeltet gjennom fire århundre : med hovedvekt på den tekniske drift 1904-1987 
Knut Brøndbo og Bjørn Tokle. - [Løkken verk] : [Jubileumskomiteen], [2002]. - 120 s. : ill.

Urmakerkunst i Norge : fra midten av 1500-årene til laugstidens slutt.
Ingstad, Olav, n., 1867-1958 - Oslo : Gyldendal, 1980. - 428 s., [16] bl. : ill.

Erichsen konditori 150 år : en søt historie
Tekst: Næss, Inga Elisabeth, n., 1940- . - [Trondheim] : [Konditoriet], [2005]. - 114 s. : ill. (noen kol.)

Håndverkets historie i Trondheim : en kort framstilling av håndverkets utvikling i løpet av 1000 år.
Aas, Eyvind, n., 1943-. Trondheim : Brundalen videregående skole, 1997. - 33 s. : ill.


Industrien i Trøndelag

Mekanisk industri i en europeisk periferi : fabrikken ved Nidelven 1843-76
Sandvik, Pål Thonstad, n., 1967-.
Oslo : Ad notam Gyldendal, 1994. - 254 s. : ill., port.

God mat i generasjoner : Trondhjems jubileum 100 år
Kjos-Hanssen, Jacob, n. [Trondheim] : [Trondhjem preserving A/S], [1998]. - 83 s. : ill. (noen kol.)

En søt historie : beretning ved Nidar Bergenes 75-års jubileum.
Hammarstrøm, Gunne, n., 1927- [S.l. : s.n.][1987?]. - 109 s., [2] kol. pl. : ill.

Frøya fiskeindustri gjennom 50 år
Av Johan G. Foss og Hans U. Hammer. - Dyrvik : Frøya fiskeindustri, 1997. - 141 s. : ill. (noen kol.)

Altså egentlig n' Nekolai : historia om oppfinneren, sildegrossisten og originalen Nekolai Dahl.
Nilsen, Bjørn, n., 1934-. Hemnskjela : Steinbit forl., 2006. - 222 s. : ill.

Orkdalsindustrien i 150 år : et glimt fra perioden 1850-2000.
Wold, Knut, n. - [Orkanger] : [K. Wold], [2000]. - 228 s. : ill.

Trondheim og industrien : en oversikt over byens industriutvikling.
Aas, Eyvind, n., 1943-. Trondheim : Brundalen videregående skole, 1999. - 39 s. : ill. 

Hundre år med et smelteverk : en beretning om livet i Kopperå
Forfang, Åsmund, n., 1952-. Meråker : Kopperåstiftelsen, cop. 2000. - 288 s. : ill.

Nydalens fabrikker : et 90-årig industrieventyr
Lian, Trygve - Åsen : Dokumentarforl.,     2003. - 76 s. Tekstilindustri i Levanger

Med Folla i 100 år : en fotodokumentasjon fra "bruket" 1901-2001. 
Follafoss : Eget forl., 2001. - 176 s. Treforedlingsindustri.

Hoplavassdraget og Åsenfjorden gjennom 350 år : fra kvernkall til industri; handverk - samferdsel - sildefiske.
Åsen : Åsen bygdeforum, 2000. - 272 s.

Årbok. 1994. Det industrielle Trøndelag.
- 1993. - 103 s. : ill. (Årbok / Trøndelag folkemuseum)                           

Produksjonsbyen

Merakerbanen 100 år : 1882-1982.
Røe, Tormod, n.; utgitt av historielaga i Stjørdalsdalføret. - [Stjørdal] : [Historielaga], 1982. - 72 s. : ill.

Trondhjem - Støren Jernbane : 1864-1984.
Sveia, Hans-Ole; utgitt av Gauldal historielag. - Støren : Historielaget, [1984]. - 120 s. : ill.,  fig., port. ; 20 x 21 cm

Trolla brug : dets tilblivelse og historie.
Gogstad, Oskar Baust; red.:Gunnar Aagesen. - Trondheim : T.Moksnes/T.Olsen, 2007. - 174 s. : ill.

Fabrikken ved Nidelven : veiviser inn i en ny tid : studiehefte om pionerbedriften som ble Trondhjems mekaniske verksted.
Jan Breida og Helge Halvorsen. - [Trondheim] : [Byhistoriekomiteen], [1997]. - 100 s.: ill.

Trondhjems mek. verksted a.s. 1843-1983 : her byggedes skibe
Hansen, Finn R., n. - [Trondheim] : [s.n.], 1995. - 298 s. : ill.

Lær og skinn i tykt og tynt : den norske garveri-industris historie.
Johannessen, Finn Erhard, n., 1955-. Oslo : Ad Notam, 1991. - 212 s. : ill.

Norsk tekstil
Utgitt av De Norske tekstilfabrikers hovedforening ; hovedredaktør: Sigurd Grieg med bidrag av Bjørn Hougen. - Oslo : Tanum, 1948-1950. - 2 b. : ill., port., tab

En spenningshistorie : Trondheim energiverk gjennom et århundre.
Stig Kvaal og Astrid Wale. - Trondheim : Trondheim energiverk, 2000. - 355 s.: ill. (noen kol.)

Trondheim gassverk 1853-1953.
Neumann, T. - Trondheim : [s.n.], 1953 (Trondheim : Adresseavisens boktrykkeri). - 32 s. : ill., diagr., fig.     

Arbeidernes forhold

Kvinnene i gruvesamfunnet Løkken verk.
Forfang, Åsmund, n., 1952-. - [Løkken] : Løkken grubearbeiderforening, cop. 2004. - 299 s. : ill.

Mellom lys og mørke : arbeiderne ved Røros Kobberverk og det moderne 1644 - ca. 1685 : en undersøkelse av forholdet mellom samfunnsendring og sosial protest.
Gynnild, Olav, n.. - Tromsø : [O. Gynnild], 1994. - 149 s. : kart

Arbeid og miljø ved Follafoss tresliperi og Ranheim papirfabrikk 1920-1970.
Kaldal, Ingar, n., 1955-. Trondheim : Historisk institutt, Universitetet i Trondheim, 1994. - XIV, 525 s. : ill. - (Skriftserie / Historisk institutt ; nr 3)

Papirarbeidernes historie : Norsk papirindustriarbeiderforbund 1913-1988.
Kaldal, Ingar, n., 1955-; billedredaktør: Lill-Ann Jensen. - [Oslo] : Fellesforbundet, Seksjon papir : Tiden, 1989. - 616 s. : ill., port.

I lyset fra glødende jern : Jern og metall gjennom 90 år.
Redigert av Monica Schanche. - [Oslo] : Tiden, 1981. - 200 s.,[1] bl. : ill.,pl.