Litteratur på biblioteket

Litteratur på biblioteket om "Metode". Ved å klikke på bokens tittel kan du se om biblioteket har ledige eksemplarer.

Faglig informasjon på Internett : kvalitet og kildekritikk.
Bertnes, Pål A., n., 1944-. - 2. utg.. - Oslo : Abstrakt, 2005. - 159 s. : ill. 1. utg.: 2003

Bildet som våpen : norsk arbeiderbevegelses bruk av bildet i kamp og agitasjon.
Redaksjon og bildeutvalg: Lill-Ann Jensen ; tekster: Lill-Ann Jensen og Svein Damslora. - [Oslo] : Arbeider-bevegelsens arkiv og bibliotek : Tiden, cop. 1984. - 233 s. : ill. (noen kol.), faks. ;  31 cm

Å forske på samfunnet : en innføring i samfunnsvitenskapelig metode.
Halvorsen, Knut, n., 1941-. 4. utg.. - Oslo : Cappelen Akademisk, 2003. - 208 s.: fig.

Innføring i statistikk og metode for samfunnsvitenskapelige fag.
Undheim, Johan Olav, 1945-. 2. utg.. - Oslo : Universitetsforl., 1996. - 283 s. : fig. - (Universitetsforlagets metodebibliotek)