Litteratur på biblioteket

Litteratur på biblioteket om "Videregående skoler og yrkesutdanning". Ved å klikke på bokens tittel kan du se om biblioteket har ledige eksemplarer.

Katedralskolen

Alle skolers mor- : nedslag i Trondheim katedralskoles historie :artikler og essay.
Redaktør: Rune Solem. - [Trondheim] : Trondheim katedralskole, 2004. - 252 s. : ill. Utgitt i anledning 850-årsjubileet for opprettelsen av erkebispesetet i Nidaros


Hvor gammel er Trondheim katedralskole?

Trondheim katedralskoles historie 1152-1952.
Asbjørn Øverås, A.E. Erichsen, Johan Due . - Trondheim : Brun, 1952. - 623 s : ill., diagr.,     faks., plan., port.


Klæbu seminar

Klæbu seminar : et intellektuelt arnested på bygda 1839-1892.
Birger Sivertsen. - Trondheim : Tapir akademisk forl., cop. 2001. - 261 s. : ill., port.

Klæbu seminar : et lite mindeskrift : med et tillæg om Levanger lærerskole.
Forfang, A., n. Trondhjem : Brun, 1902. - 72 s. : ill.


Lærerinner

Norske skolefolk
redaktør: Arne Espeland. - Stavanger : Dreyer, 1934.- 1384 s., 4 bl. : port.

Norske skolefolk
Redaktør: Karl Bakke ; redaksjonsnemnd: Vilhelm Sunnannå, Marie Birkeland, Halfdan Asphaug. - [2. utg.]. - Stavanger: Dreyer, 1952. - 2 b. : port.

Norske skolefolk
Hovedredaktør: Lars Beite ; redaksjonsnemnd: Borghild Smith Søndenaa, Arnold Jørgensen, Knut Myksvoll. - 3. utg.. - Stavanger: Dreyer, 1966. - 2 b. : ill., port.


Skole som samfunnsinstrument

Utsyn over norsk skole : norsk utdanning gjennom 1000 år.
Rolf Grankvist. - Trondheim : Tapir akademisk forl., cop. 2000. - 259 s. : ill. ISBN 82-519-1580-5)


Jordmødre

Sykehusfødselsen tar form : med en nærstudie av E.C. Dahls stiftelse
Tora Korsvold. - Oslo : Abstrakt, cop. 2001. - 223 s. : ill.

E.C. Dahls stiftelse fødselsklinikk 70 år : historikk
Utgiver: Styret for E.C. Dahls stiftelse. - Trondheim : E.C. Dahls stiftelse, 1978. - 11 s. : ill.

E.C. Dahls stiftelse 1892-1908
Borthen, Lyder Must, n., 1849-1924 ; utgit av bestyrelsen. - Trondheim : Stiftelsen, [1908]. - 38 s. : ill., port.


Landsgymnas

Landsgymnaset : Volda, Voss, Hornnes, Eidsvoll, Firda, Orkdal, Bryne, Steinkjer, Vinstra, Finnfjordbotn, Bø, Alta : historia, rektorar, lærarar, hybelliv, minne.
Gudleiv Forr og Helge Vold (red.). - Oslo : Samlaget, cop. 2007. - 288 s. : ill.


Sykepleieryrket - en kvinnelig frigjøring

Sykepleie i hundre : utdanningen i Trondheim 1906-2006.
Kari Hauge, redaktør. - Trondheim : Tapir Akademisk Forlag, cop. 2006. - 163 s. : ill. - (HIST-AHS/ASP-rapport. 050077287 ; nr 2-2006)

Eynni Idri 2004 : Inderøy
Redaktør. Svein Kvistad. - Inderøy : Inderøy museums- og historielag , 2004. - 144 s.

Årbok for Namdalen 1991.
Namsos : Namdal historielag, 1991


Landbruksutdanning

Sør-Trøndelag fylkes jordbruksskole på Skjetlein : 1900-1975
Utg. av Skjetlein jordbruksskole. - [Skjetlein : Skjetlein jordbruksskole, 1975]. - 104 s. : ill., port.

Jordbruksskulen for kystbygdene : Sør-Trøndelag : 1924-1974.
[Trondheim] : [Jordbruksskulen], 1974. - 37 s. : ill.

Landbruksundervisningen i Nord-Trøndelag gjennom 100 år.
Eggen, Alb.- Steinkj., 1950 . - 83 s.


Skolehistorie i Steinkjer

Mære landbruksskole 1895-1995 : jubileumsberetning.
Ibrekk, Olav. Steinkjer, 1995. - 220 s.

Steinkjer skole 100 år : 1904 - 2004.
Steinkjer-saga nr 2/2004 : kultur og lokalhistorisk magasin. - Steinkjer . Foreningen gamle Steinkjer, 2004. - 74 s. Særnummer med tittelen. Steinkjer skole 100 år : 1904 - 2004.

Grunnskolen i Nord-Trøndelag 250 år. - Steinkjer, 1988. - 323 s.


Teknisk utdanning

Trondheim ingeniørhøgskole 1912-1987 : festskrift til jubileumsfeiringen
31. oktober 1987. - [Trondheim] : Skolen, [1987]. - 135 s. : ill.

Trondheim maskinistskole 1892-1967
Trondheim : Skolen, [1967]. - 55s. : ill.

Trondhjems handelsgymnasium, Trondheim økonomiske gymnas, Adolf Øiensskole : 1913-1988.
Wilhelm Støren, John I. Skjæran. - [Trondheim, Bispegt. 20] : Adolf Øiens skole, [1988]. - 160 s. : ill. (noen kol.), port. ; 22 cm 


Fra Reform 94 til Kunnskapsløftet

Videregående opplæring - ved en skilleveg? : forskning fra den nasjonale evalueringen av Reform 94
Rune Kvalsund, Trine Deichman-Sørensen og Per Olaf Aamodt (red.). - [Oslo] : Tano Aschehoug, cop. 1999. - 397 s. : fig.

På vei mot kunnskapsløftet : begrunnelser, løsninger og utfordringer
Halvard Hølleland (red.). - Oslo : Cappelen, cop. 2007. - 326 s.


Anders Kirhusmo

Minner fra et langt arbeidsliv.
Kirkhusmo, Anders, n., 1865-1949. - Oslo : Fabritius, 1945. - 218 s. : port.