Litteratur på biblioteket

Litteratur på biblioteket om "Folkeopplysning". Ved å klikke på bokens tittel kan du se om biblioteket har ledige eksemplarer.

OPPLYSNING OG KUNNSKAP


Seminarister og skulepolitikk

Klæbu seminar : et intellektuelt arnested på bygda 1839-1892 
Sivertsen, Birger, n., 1953 - Trondheim : Tapir akademisk forl., cop. 2001. - 261 s. : ill., port.

Ole Vig

Ole Vig-brev.
Utgjevne av Torstein Høverstad. - Hamar : Forlag norrøn livskunst, 1957. - 127 s. : ill.

Om Ole Vig 
I: Nord-Trøndelag historielag : Årbok for 2003

Ole Vig : ein norrøn uppsedar : manns vyrnad er manns varnad.
Høverstad, Torstein, n., 1880-1959. - Hamar : Forlag norrøn livskunst, 1953. - 446 s. : ill.


Folkehøgskulen

Fredly folkehøgskole 1899-1974 : festskrift i høve 75-års jubileet.
[Børsa] : [s.n.], 1974. - 140 s. : ill., port.

Gauldal folkehøgskule 1919-1994
[redaksjonskomite: Olve Flakne ... [et al.]]. - [Gimse] : [folkehøgskulen], [1994]. - 151 s. : ill.

Peder Morset folkehøgskole - 25 år
Anstein Syltevik, ansvarlig redaktør. - Selbustrand : [Skolen], 2001. - 96 s. : ill.

Torshus folkehøgskule 75 år
Skriftstyrar: Dagfinn Forfang. - [Fannrem] : [Folkehøgskulen], 1978. - 120 s. : ill.

Skogn folkehøgskole 75 år : jubileumsskrift 75 årsjubileet 1974.
Levanger1974. - 135 s. : ill., port

Sund den eldste folkehøgskolen i landet : 1868 - 1993.
Groven, Gunnar - Steinkjer : Offsettrykk, 1993. - 100 s.

Namdals folkehøgskole 1884-1984 : brenn du varde.
Marvin Hanse (red.). - Namsos, 1984. - 102 s.

Kunnskap, danning og opplysning : kunnskapssyn og danningsideal i norsk folkeopplysning på 1800-talet.
Tøsse, Sigvart, n., 1943-. - Trondheim : Norsk voksenpedagogisk forskningsinstitutt, 1997. - 186 s. - (NVI-rapport)Voksenopplæring

Thranitterbevegelsen i Trøndelag
Grankvist, Rolf, n., 1935-. - Trondheim : Trondhjems historiske forening, 1966. - S. [163]-257 : ill.

Friundervisningen i Trondheim 1914-1974
Leir Kr. Tobiassen [red.]. - [Trondheim1974]. - 127 s. : ill.

AOF-foreningen i Trondheim gjennom 25 år : 1953 - 1978.
- Trondheim, 1978. - 32 s. : ill.


OPPLYSNING OG KUNNSKAP

Haugianismen

Hans Nielsen Hauge i Trøndelag.
Skrondal, Anders. Årbok for Trøndelag, 1971

Hans Nielsen Hauge og Viknaværingane.
Borgan, Bjarne. Årbok for Namdalen, 1969


Målsaken

Da Nord-Trøndelag var ein solid bastion for målrørsla.

Segtnan, Jon. Finnes i  Årbok for Trøndelag , 1974. Side  S. 78-88 


Avholdsbevegelsen

"Ein samlingsstad og eit feste" : Godtemplarrørsla på Løkken gjennom 90 år.
Hasle, Eivind, n. - Svorkmo : E. Hasle, 1995. - 80 s. : ill. Undertittel på omslaget: Losje "Bjergmanden" og barnelosje "Malm". Losje "Svorka" og barnelosje "Baunen". Losjelokalet "Furulund"


Kvinnesaksarbeid

Fredrikke Marie Qvam : korridorenes dronning.
Aune, Tormod - NKS : Nord-Trøndelag krets, 2002. - 131. Norske kvinners sanitetsforening

Veiviser til velferdssamfunnet.
- Oslo : Foreningen, 1995. - 2 b. : ill., port.

Trondhjems kvinnesaksforening 1885-1967.
- [Trondheim : s.n., 1967]. - 49 s. : ill., port.