Litteratur på biblioteket

Litteratur på biblioteket om "Allmueskole til grunnskole". Ved å klikke på bokens tittel kan du se om biblioteket har ledige eksemplarer.

En skole gjennom 250 år : den norske allmueskole - folkeskole - grunnskole 1739-1989
Dokka, Hans-Jørgen, n., 1913-. - [Oslo] : NKS-forl., 1988. - 224 s. : ill., port., faks.

Waisenhuset : Norges eldste sosiale institusjon for barn
Fjellbu, Arne, n., 1890-1962; [tegn. av] Johan Gundersen ; [utg. av] Aktietrykkeriet i Trondhjem. - Trondheim 1971. - 36 s. : ill.    Finnes også i: Kulturminner i Trondheim (2), utg. 1978

Fra griffel til PC : Allmueskolen - folkeskolen - grunnskolen i Steinkjer fra 1700-tallet til år 2000.
Mediås, Odd Asbjørn, n., 1930 -. Steinkjer : Steinkjer kommune, 2000. - 244 s.