Flyfoto over Moholt med byen i bakgrunnen

Trondheim sett fra Moholtan. Veiskillet med Åsvang skole i forgrunnen til venstre. 1946(?)